Seria „ALIENACJA”, technika mieszana / prace cyfrowe, 12 szt, , 2021-2022